Bokin' i Tôbia

(tonga teto avy amin'ny Bokin'i Tobia)

Ny Bokin' i Tôbia na Bokin' i Tôbita dia boky ao amin' ny Baiboly amin' ny fiteny grika atao hoe Septoaginta na Septanta izay mitatitra ny tantaran' ny Israelita iray atao hoe Tôbia anisan' ny fokom-pirenen' i Neftaly izay nasesitany tany Ninive sady lasa jamba raha nilatsahan' ny taim-borona tamin' ny masony. Nandefa ny zanany atao hoe Tôbia izay hitaky trosa any Media ao amin' ny havany atao hoe Gabaela izy.

Ny arkanjely Rafaela miaraka amin' i Tôbia, sary nataon' i Domeniquino, taona 1610-1613.

Deoterôkanônika ny Bokin' i Tôbia ho an' ny Katôlika sy ny Ôrtôdôksa fa apôkrifa kosa ho an' ny Prôtestanta. Tsy hita ao amin' ny Baiboly jiosy amin' ny teny hebreo (Tanakh) io boky io.

Famintinana

hanova

Ny anjely Rafaela, izay taty aoriana ataon' ny Katôlika sy ny Ôrtôdôksa hoe arkanjely, dia nitondra an' i Tôbia any Ekbatana hanjono trondro izay halaina fo sy aty ary afero.

Nifanena tamin' i Sara, dia ilay vehivavy ho vadiny, izy. Ity vehivavy ity dia nampijalin' ny devoly Asmôdea izay namono mifanesisesy ny lehilahy vadiny nifandimby tamin' ny alina nahavitan' ny fakamparam-bady.

Ny anjely Rafaela, izay efa nanazava tamin' i Tôbia tany aloha fa tokony halainy ho vady i Sara, dia nanoro azy ny fomba hanafahana aminy ilay demony mampijaly azy. Nivavaka tamin' Andriamanitra mba ho sitrana koa i Sara.

Rehefa azon' i Tôbia ny aferon' ilay trondro, araka ny torohevitry ny anjely Rafaela, dia niverina tany amin-drainy izy mba hanasitrana ny hajamban-drainy ka sitrana tokoa i Tôbia rainy.

Jereo koa

hanova

Boky ara-tantara protokanonika:

Boky ara-tantara deoterokanonika: