Ny angatra dia fisehoan'ny fanahin'ny olona na biby maty, izay misehoseho manodidina ny velona.