Angatra (lolo)

Ny angatra dia fisehoan' ny fanahin' ny olona na biby maty, izay misehoseho manodidina ny tontolon' ny velona.