Fanabeazana miendrika fialamboly  ny ankamantatra.

Nentina hamporisihina ny ankizy izy ireny handinika ny tontolo manodidina azy: Hisarika  ny sainy handinika ny fahamarinan'izay nolazaina.

Ohatra ity ankamantatra ity: « Tanora banga, antitra vao boribory ». Valiny : Volana. Voakitika ny sainy handinika ny momba volana.