Andriamanibavy

Ny andriamanibavy dia andriamanitra inoana fa tsy lahy fa vavy. Matetika dia mifandray amin' ny hatsaran-tarehy, amin' ny fitiavana, amin' ny maha reny ary amin' ny fahavokarana ny andriamanibavy (toy ny andrianibavy reny izay nivavahan' ny vahoaka sasany tamin' ny vanimpotoana talohan' ny tantara). Indraindray koa anefa dia ampifandraisina amin' ny resaka ady miaramila sy amin' ny famoronana ary amin' ny fahafatesana ny andriamanibavy. Ao amin' ireo fivavahana mivavavaka amin' andriamanitra maro (politeista) dia maro ireo andriamanibavy sy ny andriamanidahy ivavahana, izay heverina fa fisiana miavaka sy misaraka amin' izy samy izy. Ireo andriamanitra ireo dia mivodrona anaty panteôna na miahy fari-tany samihafa. Indraindray dia sady lahy no vavy ny andriamanibavy iray. Ny fivavahan'ny Egiptiana taloha, ny fivavahan'ny Mesopotamiana, ny fivavahan'ny Kanaanita, ny fivavahan'ny Grika taloha, ny fivavahan'ny Romana taloha, ny hindoisma, ny taoisma, ny sintoisma, ny fivavahana seltika taloha, ny fivavahana jermaika taloha, ny gnostisisma, ny fivavahana vikà, sy ny maro hafa koa, dia mino ny fisian'ny andriamanibavy.

Ny andriamanibavy egiptiana Isisy.