Amôna (andriamanitra)

I Amôna dia iray amin' ny andriamani-dehibe egiptiana, andriamanitry ny tanàna Tebay. Ny anarany hoe Imen, izay midika hoe "ilay Miafina" dia manambara ny tsy fahafaha-mamantatra ny tena endriny, satria miseho amin' ny endrika maro izy. Ny andriamanitra ambanimbany Amemeta no mpiaraka aminy. Anisan' ny adriamanitra valo tao Hermapôlisy izy. Izy no Imen achâ renou "Amôna maro anarana".

Ny andriamanitra Amôna

Andriamanitry ny rivotra sy ny mpitondra lakana ary indraindray ny fananana anaka i Amôna. Tamin' ny Empira Antenatenany dia nakambana tamin' ny andriamanitra masoandro Ra an' i Heliôpôlisy izay ka naka endrika kambana, dia ny andriamanitra Amôna-Ra.