Alahadin' ny Sampan-kazo

(tonga teto avy amin'ny Alahadin'ny Sampan-kazo)

Ny Alahadin' ny Sampan-kazo na Alahadin' ny Sampan-drofia ao amin' ny tetiandro litorjika kristiana dia ny Alahady mialoha ny Alahadin' ny Paska sady fidirana ao amin'ny Herinandro Masina.

Fidiran'i Jesoa ao Jerosalema, sary nataon'i Giotto di Bondone, taona 1304 - 1306

Ahatsiarovana zava-nitranga roa ny Alahadin' ny Sampan-kazo: ny voalohany dia ny fidiran' i Jesoa amin' ny fomba manetriketrika tao Jerosalema izay nihobian' ny vahoaka azy tamin' ny fanofahofana sampan-drofia sady namelaran' izy ireo lamba mba handalovany, izay tantaraina ao amin' ny Evanjely efatra ao amin'ny Testamenta Vaovao ao amin'ny Baiboly; ny faharoa dia ny Fiaretan' i Kristy sy ny fijaliany teo amin' ny hazo fijaliana, izany no iantsoana io fahatsiarovana io ankehitriny hoe "fankalazana ny Sampan-kazo sy ny Fiaretana" na "fankalazana ny Sampan-drofia sy ny Pasiona".

Hatramin' ny Kônsily Vatikàna II no niantsoana azy io hoe "Alahadin' ny Sampan-kazo". Taloha sy tamin' ny endrika tridentinan' ny fombam-pivavahana rômana dia natao hoe "Alahady faharoa amin' ny Pasiona" na "Alahadin' ny Sampan-kazo" izy.