Alahadin'ny Sampan-kazo

Ny Alahadin'ny Sampan-kazo na Alahadin'ny Sampan-drofia ao amin'ny tetiandro litorjika kristiana dia ny Alahady mialoha ny Alahadin'ny Paska sady fidirana ao amin'ny Herinandro Masina.

Fidiran'i Jesoa ao Jerosalema, sary nataon'i Giotto di Bondone, taona 1304 - 1306

Ahatsiarovana zava-nitranga roa ny Alahadin'ny Sampan-kazo: ny voalohany dia ny fidiran'i Jesoa amin' ny fomba manetriketrika tao Jerosalema izay nihobian' ny vahoaka azy tamin' ny fanofahofana sampan-drofia sady namelaran' izy ireo lamba mba handalovany, izay tantaraina ao amin' ny Evanjely efatra ao amin'ny Testamenta Vaovao ao amin'ny Baiboly; ny faharoa dia ny Fiaretan'i Kristy sy ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana, izany no iantsoana io fahatsiarovana io ankehitriny hoe "fankalazana ny Sampan-kazo sy ny Fiaretana" na "fankalazana ny Sampan-drofia sy ny Pasiona".

Hatramin'ny Konsily Vatikàna II no niantsoana azy io hoe "Alahadin'ny Sampan-kazo". Taloha sy tamin'ny endrika tridentinan'ny fombam-pivavahana romana dia natao hoe "Alahady faharoa amin'ny Pasiona na Alahadin'ny Sampan-kazo" izy.