I Ôbeda dia lehilahy resahina ao aamin'ny Baiboly, ao amin' ny Bokin' i Rota, izay zanaka lahin' i Bôaza sy i Rota. Izy no rain' i Jese razamben' i Davida mpanjaka. Ny Evanjelin' i Matio dia milaza fa razamben' i Jôsefa vadin' i Maria renin' i Jesoa i Ôbeda.