Ny zavatra dia entity hita maso na azo tsapai-tànana.