Zakaria (mpanjakan'i Israely)

I Zakaria dia mpanjakan'i Israely teo antenantenan'ny taonjato faha-8 tal. J.K. Zanak'i Jeroboama II izy. Enim-bolana fotsiny no nanjakany dia novonoin'ny mpanongam-panjakana atao hoe Saloma izy. Araka ny Baiboly dia maty noho ny tsy fanarahana ny fivavahana marina izy.

Raha ny amin'ny fotoana nanjakany dia lazain'i William Foxwell Albright fa tamin'ny taona 746 hatramin'ny 745 tal. J.K. izany, nefa i Edwin R. Thiele dia manohana fa tamin'ny taona 753 hatramin'ny 752 tal. J.K. izany. I Floyd N. Jones dia milaza fa mety nanjaka nandritra ny 12 taona i Zakaria satria tsy milaza ny Boky faharoan'ny Mpanjaka (2Mpanj. 15.8) fa nanomboka nanjaka nandritra ny faha-38 taona nanjakan'i Ozia (na Oziasa) izy fa ny enim-bolana farany nanjakany no mifanandrify amin'izany. I Jones kosa dia milaza fa mety nanjaka tamin'ny taona 748 hatramin'ny 772 tal. J.K. i Zakaria.

Ny anaranyModifier

Amin'ny fiteny hebreo dia זְכַרְיָה‎ / Zəḵaryāh no anarany fa amin'ny fiteny latina dia Zacharias. Ao amin'ny Boky faharoan'ny Mpanjaka (2Mpanj. 15.8-12) no itantarana ny fanjakany.

Jereo koa:Modifier

Mpanjakan'i IsraelyModifier

Saoly - Isboseta - Davida - Solomona (na Salômôna) - Jeroboama I - Nadaba - Baasa (na Basa) - Ela - Zimry - Omry - Ahaba (na Akaba) -Ahazia (na Okoziasa) - Jorama - Jeho - Joahaza (na Joakaza) - Joasy (na Joasa) - Jeroboama II - Zakaria - Saloma - Menahema - Pekahia (na Faseia) - Peka (na Fasea) - Hosea (na Osea).