Maro ny olona atao hoe Zakaria. Ao amin'ny Baiboly dia ahitana an'i Zakaria mpaminany sy i Zakaria rain'i Joany Batista.