Wikipedia:Asa foronina

Ity fitsipika momban'ny asa foronina dia nadika avy amin'ny fiteny frantsay.

Ny anisan'ny farafara fanekena ny lahatsoratra eto amin'ny wikipedia dia izy tsy atao ho toerana ametrahana asa foronina.

Ny asa foronina dia fikarohana tsy navoaka tany ivelan'i Wikipedia na maneho « revolution » mbola tsy fantatra na mbola tsy niadin-kevitra tao amin'ilay taranja, hevitry ny olona vitsy « loatra » tsy azo atao hoe source azo atokisana na tsy sarababem-bahoaka.

Inona ny Asa foronina ?Hanova

Ny teny « asa foronina » eto, dia midika teôria tsy voamarina ; sy ny vokatra, ny dinika, ny concept na hevitra tsy ary navoakan'ny loharano azo atokisana ; famakafakana na fandravonana mety fijerena ny fampahalalàna efa navoaka. Manondro ny fandravonana tsy mitovy amin'ny fampahalalàna sy asa efa misy ihany koa izy.

Mety miankina amin'ny loharano voalohany ny « asa foronina » (valin'ny fandrefetana na dinika, interview, tahiry sns.) na amin'ny loharano faharoa (fandravonana, famakafakana, famelabelarana ny loharano voalohany). Amin'ny tranga rehetra, mifanohitra amin'ny fototr'i Wikipedia izy ireo.

Amin'ny famintiana, rehefa mahagaga ny fampahalalàna iray, tsy maintsy asiana loharano azo atokisana sy azo jerena am-pahalalahana ilay loharano.

Ny antony tsy ametrahana ny « asa foronina » eto amin'ny wikipedia dia izy tsy mba hivadika toerana ametrahana ny hevitry ny olona : « raha te-hamorona tenin'ny tsy maheno vaovao aho, te-hiezaka aho, ary te-hanao lahatsoratra eo amin'ny wikipedia momba izany aho », zavatra voarara eto. Raran'ny fitsipika ny manao asa foronina amin'ny alalan'ny famoronana lahatsoratra vaovao na amin'ny alalan'ny fanovana lahatsoratra (ny « lohateny » koa tokony tsy azo foronina)

Inona ny tsy mahazo misy eo amin'ny lahatsoratra ?Hanova

Ny raki-pahalalàna dia mamisavisa ny tontolo fantatra. Anaty lahatsoratra, mety asa foronina izay :

  • Mikasa teôria, fomba, na vaha tsy fantatra ;
  • Mamorona hevitra vaovao ;
  • Manazava teny vaovao ;
  • Mamaoaka fanekena na dika amina teny vaovao;
   * ou il propose un argument inédit pour (ou contre) une théorie ou un point de vue décrits dans l'article,
  • Mikasa antony nofotonina ho (na tsy ho) an'ny fijerena vaovao ;