Ny voltora dia vorona mpihaza ratsy. Ny voltora taloha taloha dia ahitana ny vorona izay hita mivaingana amin'ny fatin'ny biby maty any amin'ny lemaka afrikanina.

Voltora

Jereo koa hanova