Ny voalavo (Rattus) dia sokajin-drantsono amin'ny biby mampinono. Na izany aza, ny teny hoe biby dia azo ampiharina ihany koa amin'ireo karazana biby ivelan'ny.

Rattus norvegicus 1.jpg