Toriteny teo an-tendrombohitra

(tonga teto avy amin'ny Toriteny teo An-tendrombohitra)

Ny Toriteny teo an-tendrombohitra dia fitambarana teny sy fampianarana heverina fa nataon' i Jesosy Kristy, izay manantitrantitra ny fampianarany momba ny fitondran-tena, hita ao amin' ny Filazantsaran' i Matio (toko faha-5 sy faha-6 ary faha-7). Izy io no voalohany amin' ny Lahateny dimy ao amin' ny Matio ary natao tany am-piandohan' ny asa fanompoan' i Jesosy, taorian' ny nanaovan' i Jaona batisa azy, namarana ny fifadian-kanina sy ny fialany ara-panahy tany an' efitra, ary nanombohany nitory teny tany Galilia. Tsy voalaza ny anarana sy ny toerana misy ilay tendrombohitra; mety ho ny Tendrombohitry ny Fahasambarana (hebreo: הר האושר‎ / Har HaOsher), izay havoana eo amoron' ny Farihin' i Galilia izany, araka ny fandikana nentim-paharazana.

Toriteny teo an-tendrombohitra, sary nataon' i Carl Bloch, taona 1877.