Ny topomenakely dia olona, matetika andriana, izay nitokisan' ny mpanjaka ka nomeny fahefana hiadidy faritra iray atao hoe menakely izay tsy iadidian' ny mpanjaka mivantana.