I Tasmania na Fanjakan'i Tasmania dia fanjakana aostraliana hita any amin'ny 199 km any amin'ny morontsiraka atsimo atsinanan'i Aostralia, izay misaraka aminy amin'ny alalan'ny Andilandranon'i Bass. Ny Fanjakan'i Tasmania dia ahitana ny nosin'i Tasmania sy nosy madinika hafa miisa 334. Ny nosy Tasmania dia manana halava 365 km avy atsimo mianavaratra sy sakany mirefy 306 km avy andrefana miantsinanana. Manana velaran-tany mirefy 68 401 km2 izy. Misy mponina 531 500 ny ao amin'io fanjakana io tamin'ny taona 2018 ka ny antsasak'izany dia ao amin'ny Faritr'i Great Hobart, izany hoe ao amin'ny tanànan'i Hobart (renivohitra) sy i Glenorchy ary i Clarence. Ny toerana misy ny ampahan'ny mponina sisa dia ao Launceston sy Devonport ary Burnie. Ny nosy Macquarie dia fehezin'ny Fanjakan'i Tasmania koa.

Sainan'i Tasmania