Ny sokitra dia fanamboarana sary na soratra amin' ny hazo na vato izay fandrahana mba hampiseho faritra mivohitrana lempona. Ny vokatra azo avy amin' izany dia ny sary sokitra.