Ny sokitra dia fandrafetana sary amin'ny hazo na vato.