Ny sandam-bola dia ny sanda na lanjan'ny vola avy amin'ny firenena iray mankamin'ny firenena hafa.