Ny safidy malalaka na sitrapo malalaka dia fahafahan' ny sain' ny olombelona hanao asa na hetsika na tsy hanao nefa tsy teren' ny anton-javatra ivelany, toy ny zavatra tsy maintsy manery na ny fifaritan' ny zavatra hiseho mialoha. Ny hoe "safidy malalaka" dia midika fahalalahan' ny zavatra atao izay raisina amin' ny fifandraisany amin' ny anton-javatra sy ny voka-javatra, indrindra ao amin' ny taranja filôzôfia, toy ny metafizika sy ny etika ary ny teôlôjia. Ny lohahevitra ivon' ny ady hevitra momba ny safidy malalaka dia ny fahafantarana raha manatanteraka fihetsika na asa na fanapahan-kevitra amin-kalalahana ny olombelona na raha faritan' ny zavatra ivelan' ny sitrapony, toy ny fiarahamonina sy ny fahafahana ara-batana, na singa ara-tsaina toy ny fitiavana sy ny faniriana, ny asa sy fihetsiky ary fanapahan-kevitry ny olona izany.

Jereo koa

hanova