Ny rio dia atôma na môlekiola izay manana isa manontolon'ny voanaratra tsy mitovy amin'ny isa manontolon'ny protôna, izay manome azy lanjam-boanaratra miabo na miiba.