Philmont Scout Ranch

Philmont Scout Ranch dia saha any Cimarron, New Mexico. Philmont dia tobin'ny tanora Skoty an-tendrombohitra izay afaka andehanana mandritry ny 7-12 andro.