Pénombre Andriampenomanana

I Pénombre Randriampenomanana dia teraka tamin'ny 11 Janoary 1914 tao amin’ny hopitaly Fenoarivo. Ny 13 jolay 2000 no nahafatesany. Nanoratra tononkalo amin' ny teny frantsay sy malagasy izy. Isan’ireo 15 mirahalahy nanorina ny fikambanana HAVATSA/UPEM tamin’ny taona 1952. Niditra nianatra tao amin’ny« Ecole Administrative Le Myre de Vilers » ny taona 1932 rehefa nahavita ireo ambaratonga samihafa. Mpiasam-panjakana Andriampenomanana Pénombre ka teo amin’ ireo sehatra fitantanam-bola no nisy azy toy ny tao amin’ny « Direction Générale des Finances »sy « Direction du Contrôle Financier ». « Officier d’Académie» i Randriampenomanana Pénombre ny taona 1950 ary isan’ireo mpikambana tao amin’ny « Association Poétique française » izay nantsoina hoe FLAMMES VIVES. Maro ireo tononkalo nosoratany ka isan’ireny ny « Que vas-tu répondre ? », « Souimangue », « Bribes de l’âme ». Commandeur des arts et des lettres izy. Nahazo ny loka voalohany fifaninana tamin'ny onjapeo Malagasy 70.