Ny nikela dia singa simika metalika fotsy milokom-bolafotsy manopy volom-bolamena, mafy, mora omena endrika, azo roritina nefa tsy mora tapaka sady mora diovina. Ny eva simikany dia Ni ary ny isa atomikany dia 28.

Nikela nodiovana tamin'ny fihotoana araka aratra sady apetraka eo akaiky goba 1sm3.