Mpilalao gitara

Ny mpilalao gitara na mpitendry gitara dia olona manao mozika ka mandray anjara manokana amin'ny fitendrena gitara. Ny gitara dia zavamaneno ampiasaina amin'ny karaza-mozika toy ny mozikan'ny vanimpotoan'ny Fifohazan-tsaina, ny mozika barôka, ny mozika klasika, ny mozika jazy, ny mozika rôka, ny mozika flamenko.

I Carlo-Domenico, mpitendry gitara italiana tamin'ny tapany voalohany amin'ny taonjato faha-20.