Ny monolatria na monolatrisma dia endriky ny politeisma izay tsy anompoana afa-tsy andriamanitra iray amin'ireo maro sady manilika ny andriamanitra maro hafa. Avy amin'ny teny grika hoe μόνος / monos ("tokana") sy λατρεία / latreia ("fanompoana" na "fivavahana") io teny io. Tsy mitovy amin'ny monoteisma izay tsy mino ny fisian'ny andriamanitra maro ny monolatrisma. Ny monolatria dia endrika manokan'ny henoteisma.

Maro ny andalana ao amin'ny Testamenta Taloha ao amin'ny Baiboly izay miresaka ny amin' ny andriamanitra maro hafa izay mahatonga ny mpahay tantara hihevitra fa ny fivavahan'ny Hebreo taloha tamin'ny voalohany dia monolatria, izay niova ho monoteisma taty aoriana. Ny mpahay tantara Jean Soler dia manohana izany fomba fijery izany, izay aoriny amin'ny fampitahana ny lahatsoratra maro, ary mametraka ny fiampitan'ny fivavahana jiosy avy amin'ny politeisma monolatra mankamin'ny monoteisma ho teo amin'ny taonjato faha-4 tal. J.K. Izany fomba fijery izany, izay misy fitoviany amin'ny gnostisisma, dia tsy eken'ny teolojiana jiosy.