Misiona Evanjelika Teratany eto Madagasikara

Ny Misiona Evanjelika Teratany eto Madagasikara, izay hafohezina hoe METM, dia isan'ireo fiangonana nohavaozina[1] eto Madagasikara izay naorin'ny Pastora Rakotobe Andriamaro tamin’ny taona 1955. Niara-niasa tamin’ny Société Evangélique Missionnaire de Paris (SEMP) io pastora io hatramin’ny taona 1955. Ny fampianaran’ny Fiangonana nohavaozina no hita ao. Niisa 105 000 ny mpiangona tamin’ny taona 2004 ary ahitana paroasy miisa 450 manerana ny Nosy sy Sinodam-paritany miisa 28. [Ny taona 2022 dia nahatratra 38 ny Sinodam-paritany misy]. Miisa 210 ny mpitandrina voatokana. Atao batisa na ny zazakely na ny olondehibe[2]. Amin'ny maha samy fiangonana nohavaozina dia miara-miasa ny METM sy ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM)[3].

Jereo koa:Hanova

LoharanoHanova

  1. Fiangonana nohavaozina: Eglises réformées amin'ny teny frantsay
  2. Reformed online "Misiona Evanjelika Teratany eto Madagasikara"
  3. FJKM Ziona Vaovao Paris - "Ireo vondrom-piangonana"