Metatra isa-tsegondra

Ny metatra isan-tsegondra (eva: m/s na m⋅s−1) dia ventim-pandrefesana sampana ara-kafainganana ao amin'ny Lamina iraisam-pirenena. Ny songatombon'io venty io dia ny kilometatra isan-tsegondra (eva: km/s na km⋅s−1). Ny hafaingan'ny hazavana ao amin'ny foana dia 299 792 458 m/s; nampiasaina hamaritana ny metatra izany nanomboka tamin'ny taona 1983. Amin'ny fiainana andavanandro dia ampiasaina ny kilometatra isan'ora (km/ora), izay mitovy amin'ny faharetana sy elanelana azo tombanana. Ny ora iray dia misy 3 600 segondra, ka noho izany dia ny 1 m/s dia mira amin'ny 3,6 km/ora (1 m/s = 3,6 km/ora), ary ny 100 km/ora dia mira marikitra ny 28 m/s (100 km/ora ≈ 28 m/s).