Ny maratra dia olona tratran' ny fahasimban' ny vatana tsy fidiny noho ny loza.