Ny maratra dia olona nahazo fahasimban'ny vatana tsy fidiny nohon'ny loza.