Ny marary dia olona manana vatana tsy ara-dalàna na tsy mety araka no tokony ho izy izay mila fitsaboana.