= tsy masaka ; voankazo tsy mbola matoy (mamy) na sakafo tsy mbola ampy fotoana fahandroana.