Fahotana tamin'ny fototra : Fahasamihafan'ny versiona roa

tsy misy ambangovangom-panovana
(Nanisy loharano)
 
[[Sary:Tissot God's Curse.jpg|vignette|366x366px|''I Adama sy i Eva'', sary nataon'i Jacques Joseph Tissot, 1896-1902.]]
Ny '''fahotana tamin'ny fototra''', araka ny [[teolojia]] kristiana, dia ny fahadisoana voalohany nataon'ny olombelona ka niteraka ny fahalavoany, dia ny [[Fahotana|fahotan]]'i [[Adama (Baiboly)|Adama]] sy [[Eva]] niseho tao amin'ny saha [[Edena]], izay nanimba ny toetran'ny taranak'olombelona rehetra ka mitarika azy amin'ny ratsy mandrakariva. Atao hoe "fahotana voalohany " na "fahotan'i Adama" koa izany. Manondro ny fandikana ny didin' Andriamanitra nataon'i Adama sy Eva, araka ny fitantarana ao amin'ny [[Bokin'ny Jenezy|''Bokin'ny Jenezy'']] (Jen. 2-3), tamin'ny nihinanan'izy ireo ny voan'ilay "hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy". Ny [[fahafatesana]] no vokatr'izany [[fahotana]] izany.
 
Tsy hita ao amin'ny [[Baiboly]] ny teny hoe "fahotana tamin'ny fototra" nefa ny fampianarana momba izany dia ankinina amin'izay voasoratra ao amin'ny [[Baiboly]], toy ny hita ao amin'ny ''Bokin'ny Jenezy'' (Jen. 2.16-17)<ref><small>"Ary Jehovah Andriamanitra nandidy an-dralehilahy ka nanao hoe: Ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia azonao ihinanana ihany; fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza ihinanana; fa amin'ny andro izay ihinananao azy dia ho faty tokoa ianao." (Genesisy 2.16-17, ''[[Baiboly protestanta amin'ny teny malagasy|Ny Baiboly]]'')</small></ref>, ny [[Bokin'ny Salamo|''Bokin'ny Salamo'']] (Sal. 51), ny [[Epistilin'i Paoly]] ([[Epistily ho an'ny Romana|Romana]] 5.12-21; [[Epistily voalohany ho an'ny Korintiana|1Korintiana]] 15.22<ref><small>"Fa tahaka ny ahafatesan'ny olona rehetra ao amin'i Adama no ahaveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'i Kristy." (1Kor 15.22, ''Ny Baiboly'')</small></ref>), ny [[Epistilin'i Joany]] ([[Epistily voalohany nosoratan'i Joany|1Joany]] 5.9<ref><small>"Raha mandray ny fanambaran'ny olona isika, lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra; fa ny fanambaran'Andriamanitra dia ny nanambarany ny Zanany." (1Jao 5.9, ''Ny Baiboly'')</small></ref>) ary ny [[Evanjelin'i Lioka|''Evanjelin'i Lioka'']] (Lio 11.13<ref><small>"Koa raha ianareo, na dia ratsy aza, mahalala hanome zava-tsoa ho an'ny zanakareo, tsy mainka va ny Ray, Izay any an-danitra, no hanome ny Fanahy Masina ho an'izay mangataka aminy?" (Lio 11.13, ''Ny Baiboly'')</small></ref>). Ao ambadik'io fampianaran'ny [[Testamenta Vaovao]] io dia misy ny fomba fijerin'ny [[Literatiora apokaliptika|soratra apokaliptika jiosy]].
 
== Jereo koa ==
23 152

modifications