Fanandroana malagasy : Fahasamihafan'ny versiona roa

Nanitatra
(Nanitatra)
 
Lazana fa mibaby ny Alohotsy sy mitrotro ny Adaoro ny Alahamady sady mifandratra amin'ny Adimizana nefa ny mitanila eo amin'ny Asombola sy Alakarabo izay iandrianany sy iarenany ny vintana Alahamady. Amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro telo ny Alahamady, dia vava Alahamady (na vavan'Alahamady) sy ny vonto Alahamady (na vonton'Alahamady) ary ny vody Alahamady (na vodin'Alahamady).
 
Manomboka amin'ny vava Alahamady ka miafara amin'ny vody Alohotsy ny volana Alahamady raha misy 28 andro. Marihina fa raha tsy tsinanam-bolana ny andro aorian'ny vody Alohotsy dia miafara amin'ny vava Alahamady ny volana Alahamady izay misy 29 andro; raha mbola tsy tsinana aorian'io vava Alahamady io dia mifarana amin'ny vonto Alahamady ny volana izay misy 30 andro.
 
==== Ankapobeny ====
 
=== Adaoro ===
Ny [[Adaoro]] no vintana sy volana faharoa. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اثور / ''Ath-Thur'' na ''Ath-Thaur'' ("ombilahy") ny hoe ''Adaoro''. [[Zanabintana]] ny AlohotsyAdaoro. Ny tapany avaratra amin'ny rindrin-trano atsinanana no toerana omena azy. Lazaina fa mifandratra amin'ny Alakarabo sady mihataka sy miarina eo amin'ny Adimizana ny Adaoro. Ankoatr'izany dia trotroin'ny renivintana Alahamady ny zanabintana Adaoro. Mitondra tonon'andro roa ny Adaoro, dia ny vava Adaoro (na vavan'Adaoro) sy ny vody Adaoro (na vodin'Adaoro) . Inoana ho andron'afo na andro mandoro ny Adaoro.
 
Manomboka amin'ny vava Adaoro ka miafara amin'ny vody Alahamady ny volana Adaoro raha misy 28 andro. Raha tsy tsinanam-bolana ny andro aorian'ny vody Alahamady dia miafara amin'ny vava Adaoro ny volana Adaoro izay misy 29 andro; raha mbola tsy tsinana aorian'io vava Adaoro io dia mifarana amin'ny vody Adaoro ny volana izay misy 30 andro.
 
==== Vava Adaoro ====
=== Adizaoza ===
Vintana sy volana fahatelo ny [[Adizaoza]]. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اجوزاء / ''Al-Djuza'' ("kambana") ny hoe ''Adizaoza''. Zanabintana ny Adizaoza. Ny toerana omena azy dia ny tapany atsimo amin'ny rindrin-trano antsinanana. Eo amin' ny Adizaoza no fitoeran'ny sinibe ao an-trano. Ny [[Alakaosy]] no mifandratra amin' ny Adizaoza sady miarina eo amin'ny [[Adijady]]. Baben'ny renivintana Asorotany ny zanabintana Adizaoza. Mitondra tonon'andro roa ny Adizaoza, dia ny vava Adizaoza (na vavan'Adizaoza) sy ny vody Adizaoza (na vodin'Adizaoza).
 
Manomboka amin'ny vava Adizaoza ka miafara amin'ny vody Adaoro ny volana Adizaoza raha misy 28 andro. Raha tsy tsinanam-bolana ny andro aorian'ny vody Adaoro dia miafara amin'ny vava Adizaoza ny volana Adizaoza izay misy 29 andro; raha mbola tsy tsinana aorian'io vava Adizaoza io dia mifarana amin'ny vody Adizaoza ny volana izay misy 30 andro.
 
==== Ankapobeny ====
=== Asorotany ===
Vintana sy volana fahefatra ny [[Asorotany]]. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe <big><small>ا</small></big><small>سرطان</small> / ''As-Saratan'' na ''As-Sartan'' ("foza") ny hoe ''Asorotany.'' [[Renivintana]] ny Asorotany. Ny zoron-trano atsimo-atsinana no toerana omena azy. Mibaby ny [[Adizaoza]] sy mitrotro ny [[Alahasaty]] ny Asorotany. Mifandratra amin'ny [[Adijady]] nefa mitanila sy miarina eo amin'ny [[Alakaosy]] sy [[Adalo]] izy. Mitondra tonon'andro telo ny Asorotany, dia vava Asorotany (na vavan'Asorotany) sy ny vonto Asorotany (na vonton'Asorotany) ary ny vody Asorotany (na vodin'Asorotany).
 
Manomboka amin'ny vava Asorotany ka miafara amin'ny vody Adizaoza ny volana Asorotany raha misy 28 andro. Raha tsy tsinanam-bolana ny andro aorian'ny vody Adizaoza dia miafara amin'ny vava Asorotany ny volana izay misy 29 andro; raha mbola tsy tsinana aorian'io vava Asorotany io dia mifarana amin'ny vonto Asorotany ny volana izay misy 30 andro.
 
==== Ankapobeny ====
=== Alahasaty ===
Ny [[Alahasaty]] no vintana sy volana malagasy fahadimy. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اأسد / ''Al-Asad'' ("liona") ny hoe ''Alahasaty.'' Zanabintana ny Alahasaty. Ny tapany atsinanana amin'ny rindrin-trano atsimo no toerana omena azy. Mifandratra amin'ny Adalo sy miarina eo amin' ny Adijady ny vintana Alahasaty. Trotroin'ny renivintana Asorotany ny zanabintana Alahasaty. Mitondra tonon'andro roa ny Adizaoza, dia ny vava Alahasaty (na vavan'Alahasaty) sy ny vody Alahasaty (vodin'Alahasaty).
 
Manomboka amin'ny vava Alahasaty ka miafara amin'ny vody Asorotany ny volana Alahasaty raha misy 28 andro. Raha tsy tsinanam-bolana ny andro aorian'ny vody Asorotany dia miafara amin'ny vava Alahasaty ny volana izay misy 29 andro; raha mbola tsy tsinana aorian'io vava Alahasaty io dia mifarana amin'ny vody Alahasaty ny volana izay misy 30 andro.
 
==== Ankapobeny ====
 
=== Asombola ===
Vintana sy volana fahenina ny [[Asombola]]. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe السنبلة / ''As-Sumbul'' ("virjina") ny hoe ''Asombola.'' [[Zanabintana]] ny Asombola. Ny tapany andrefana amin'ny rindrin-trano atsimo no toerana omena azy. Mifandratra amin'ny [[Alohotsy]] sy miarina eo amin' ny [[Alahamady]] ny vintana Asombola. Baben'ny renivintana Adimizana ny zanabintana Asombola. Ao amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro roa ny Asombola, dia ny vava Asombola (na vavan'Asombola) sy ny vody Asombola (na vodin'Asombola) .
 
Manomboka amin'ny vava Asombola ka miafara amin'ny vody Alahasaty ny volana Asombola raha misy 28 andro. Raha tsy tsinanam-bolana ny andro aorian'ny vody Alahasaty dia miafara amin'ny vava Asombola ny volana izay misy 29 andro; raha mbola tsy tsinana aorian'io vava Asombola io dia mifarana amin'ny vody Asombola ny volana izay misy 30 andro.
 
==== Ankapobeny ====
=== Adimizana ===
Ny [[Adimizana]] no vintana sy volana fahafito. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اميزان / ''Al-Mizan'' ("mizana") ny hoe ''Adimizana.'' [[Renivintana]] ny Adimizana. Ny zoron-trano atsimo-andrefana no toerana omena azy. Ny Adimizana dia mifandratra amin'ny Alahamady sady mitanila sy miarina eo amin'ny Alohotsy sy ny Adaoro. Mitrotro ny [[Alakarabo]] sy mibaby ny [[Asombola]] ny Adimizana. Mifandratra amin'ny [[Alahamady]] sady mitanila sy miarina eo amin'ny [[Alohotsy]] sy ny [[Adaoro]] ny Adimizana. Ao amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro telo ny Adimizana, dia vava Adimizana (vavan'Adimizana) sy ny vonto Adimizana (na vonton'Adimizana) ary ny vody Adimizana (na vodin'Adimizana).
 
Manomboka amin'ny vava Adimizana ka miafara amin'ny vody Asombola ny volana Adimizana raha misy 28 andro. Raha tsy tsinanam-bolana ny andro aorian'ny vody Asombola dia miafara amin'ny vava Adimizana ny volana izay misy 29 andro; raha mbola tsy tsinana aorian'io vava Adimizana io dia mifarana amin'ny vonto Adimizana ny volana izay misy 30 andro.
 
==== Ankapobeny ====
=== Alakarabo ===
Ny [[Alakarabo]] no vintana sy volana fahavalo. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اعقرب / ''Al-Akrab'' ("maingoka") ny hoe ''Alakarabo.'' Zanabintana ny Alakarabo. Ny tapany atsimo amin'ny rindrin-trano andrefana no toerana omena azy. Miarina eo amin'ny Alahamady sady mifandratra amin'ny Adaoro ny vintana Alakarabo. Ny renivintana Adimizana no mitrotro azy. Mitondra tonon'andro roa ny Alakarabo, dia ny vava Alakarabo (na vavan'Alakarabo) sy ny vody Alakarabo (na vodin'Alakarabo).
 
Manomboka amin'ny vava Alakarabo ka miafara amin'ny vody Adimizana ny volana Alakarabo raha misy 28 andro. Raha tsy tsinanam-bolana ny andro aorian'ny vody Adimizana dia miafara amin'ny vava Alakarabo ny volana izay misy 29 andro; raha mbola tsy tsinana aorian'io vava Alakarabo io dia mifarana amin'ny vody Alakarabo ny volana izay misy 30 andro.
 
==== Ankapobeny ====
=== Alakaosy ===
Ny [[Alakaosy]] dia vintana sy volana fahasivy ao amin'ny fanandroana sy tetiandro malagasy. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اقوس / ''Al-Kaus'' ("mpitifitra tsipika") ny hoe ''Alakaosy.'' [[Zanabintana]] ny Alakaosy. Ny tapany avaratra amin'ny rindrin-trano andrefana no toerana omena azy. Mifandratra amin'ny Adizaoza ny Alakaosy sady miarina sy miandriana eo amin'ny Asorotany ny Alakaosy. Baben'ny renivintana Adijady ny Alakaosy. Mitondra tonon'andro roa ny Alakaosy, dia ny vava Alakaosy (na vavan'Alakaosy) sy ny vody Alakaosy (na vodin'Alakaosy).
 
Manomboka amin'ny vava Alakaosy ka miafara amin'ny vody Alakarabo ny volana Alakaosy raha misy 28 andro. Raha tsy tsinanam-bolana ny andro aorian'ny vody Alakarabo dia miafara amin'ny vava Alakaosy ny volana izay misy 29 andro; raha mbola tsy tsinana aorian'io vava Alakaosy io dia mifarana amin'ny vody Alakaosy ny volana izay misy 30 andro.
 
==== Ankapobeny ====
=== Adijady ===
Vintana sy volana fahafolo ny [[Adijady]]. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اجدي / ''Al-Djadi'' ("osilahy") ny hoe ''Adijady.'' [[Renivintana]] ny Adijady. Ny zoron-trano avaratra-andrefana no toerana omena azy. Mitrotro ny Adalo sy mibaby ny Alakaosy ny Adijady. Mifandratra amin'ny Asorotany sad mitanila sy miarina eo amin'ny Alahasaty sy ny Adizaoza ny Adijady. Ao amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro telo ny Adijady, dia vava Adijady (vavan'Adijady) sy ny vonto Adijady (na vonton'Adijady) ary ny vody Adijady (na vodin'Adijady).
 
Manomboka amin'ny vava Adijady ka miafara amin'ny vody Alakaosy ny volana Adijady raha misy 28 andro. Raha tsy tsinanam-bolana ny andro aorian'ny vody Alakaosy dia miafara amin'ny vava Adijady ny volana izay misy 29 andro; raha mbola tsy tsinana aorian'io vava Adijady io dia mifarana amin'ny vonto Adijady ny volana izay misy 30 andro.
 
==== Ankapobeny ====
=== Adalo ===
Vintana sy volana faharaika ambin'ny folo ny [[Adalo]]. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe ادلو / ''Al-Dalu'' ("mpandraraka rano") ny hoe ''Adalo.'' [[Zanabintana]] ny Adalo. Ny tapany andrefana amin'ny rindrin-trano avaratra no toerana omena azy. Mifandratra amin'ny [[Alahasaty]] sy miarina eo amin'ny [[Asorotany|Asorontany]] ny vintana Adalolo. Trotroin'ny renivintana Adijady ny zanabintana Adalo. Ao amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro roa ny Adalo, dia ny vava Adalo (na vavan'Adalo)sy ny vody Adalo (na vodin'Adalo).
 
Manomboka amin'ny vava Adaloka miafara amin'ny vody Adijady ny volana Adalo raha misy 28 andro. Raha tsy tsinanam-bolana ny andro aorian'ny vody Adijady dia miafara amin'ny vava Adalo ny volana izay misy 29 andro; raha mbola tsy tsinana aorian'io vava Adalo io dia mifarana amin'ny vody Adalo ny volana izay misy 30 andro.
 
==== Ankapobeny ====
=== Alohotsy ===
Vintana sy volana faharoa ambin'ny folo ny [[Alohotsy]]. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe الحوت / ''Al-Hut'' ("trondro") ny hoe ''Alohotsy.'' Zanabintana ny Alohotsy. Ny tapany antsinana amin'ny rindrin-trano avaratra no toerana omena azy. Mifandratra amin'ny [[Asombola]] sy miarina eo amin'ny [[Adimizana]] ny vintana Alohotsy. Baben'ny renivintana Alahamady ny zanabintana Alohotsy. Ao amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro roa ny Alohotsy, dia ny vava Alohotsy (na vavan'Alohotsy) sy ny vody Alohotsy (na vodin'Alohotsy).
 
Manomboka amin'ny vava Alohotsy miafara amin'ny vody Adalo ny volana Alohotsy raha misy 28 andro. Raha tsy tsinanam-bolana ny andro aorian'ny vody Adalo dia miafara amin'ny vava Alohotsy ny volana izay misy 29 andro; raha mbola tsy tsinana aorian'io vava Alohotsy io dia mifarana amin'ny vody Alohotsy ny volana izay misy 30 andro.
 
==== Ankapobeny ====
15 358

modifications