Fanandroana malagasy : Fahasamihafan'ny versiona roa

tsy misy ambangovangom-panovana
 
=== Alahamady ===
Ny [[Alahamady]] no volana sy vintana voalohany amin'ny fanandroana. [[Renivintana]] ny Alahamady. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe االحمل / ''Al-Hamal'' ("ondrilahy") ny teny hoe ''Alahamady''. Ny zoro avaratra-atsinana amin'ny trano no toerana omena azy. Io zoro io dia atao hoe zorofirarazana koa. Ny faritra na tanàna ao avararaavaratra-atsinanan'ny tanàna iray dia atao hoe "Alahamadin-tany" ho an'io tanàna faharoa io.
 
Lazana fa mibaby ny Alohotsy sy mitrotro ny Adaoro ny Alahamady sady mifandratra amin'ny Adimizana nefa ny mitanila eo amin'ny Asombola sy Alakarabo izay iandrianany sy iarenany ny vintana Alahamady. Amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro telo ny Alahamady, dia vava Alahamady (na vavan'Alahamady) sy ny vonto Alahamady (na vonton'Alahamady) ary ny vody Alahamady (na vodin'Alahamady).
 
=== Asorotany ===
Vintana sy volana fahefatra ny [[Asorotany]]. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe <big><small>ا</small></big><small>سرطان</small> / ''As-Saratan'' na ''As-Sartan'' ("foza") ny hoe ''Asorotany.'' [[Renivintana]] ny Asorotany. Ny zoron-trano atsimo-atsinana no toerana omena azy. Mibaby ny [[Adizaoza]] sy mitrotro ny [[Alahasaty]] ny Asorotany. Mifandratra amin'ny [[Adijady]] nefa mitanila sy miarina eo amin'ny [[Alakaosy]] sy [[Adalo]] izy. Mitondra tonon'andro telo ny Asorotany, dia vava Asorotany (na vavan'Asorotany) sy ny vonto Asorotany (na vonton'Asorotany) ary ny vody Asorotany (na vodin'Asorotany). Andro mahery ny Asorotany.
 
==== Ankapobeny ====
Andro mahery ny Asorotany.
 
==== Vava Asorotany ====
 
=== Asombola ===
Vintana sy volana fahenina ny [[Asombola]]. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe السنبلة / ''As-Sumbul'' ("virjina") ny hoe ''Asombola.'' [[Zanabintana]] ny Asombola. Ny tapany andrefana amin'ny rindrin-trano atsimo no toerana omena azy. Mifandratra amin'ny [[Alohotsy]] sy miarina eo amin' ny [[Alahamady]] ny vintana Asombola. Baben'ny renivintana Adimizana ny zanabintana Asombola. Ao amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro roa ny Asombola, dia ny vava Asombola (na vavan'Asombola) sy sy ny vody Asombola (na vodin'Asombola) .
 
==== Ankapobeny ====
 
=== Adimizana ===
Ny [[Adimizana]] no vintana sy volana fahafito. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اميزان / ''Al-Mizan'' ("mizana") ny hoe ''Adimizana.'' [[Renivintana]] ny Adimizana. Ny zoron-trano atsimo-andrefana no toerana omena azy. Ny Adimizana dia mifandratra amin'ny Alahamady sady mitanila sy miarina eo amin'ny Alohotsy sy ny Adaoro. Mitrotro ny [[Alakarabo]] sy mibaby ny [[Asombola]] ny Adimizana. Mifandratra amin'ny [[Alahamady]] sady mitanila sy miarina eo amin'ny [[Alohotsy]] sy ny [[Adaoro]] ny Adimizana. Ao amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro telo ny Adimizana, dia vava Adimizana (vavan'Adimizana) sy ny vonto AdimizanAdimizana ''sy ny vonto(na vonton'Adimizana) ary ny vody Adimizana.' (na vodin'Adimizana).
 
==== Ankapobeny ====
 
==== Vonto Adimpizana ====
Tononandro tsara ny vonto Alahamady (na vonton'Adimizana) ka ny zaza teraka eo dia ho mpanan-karena sy tsy maty vonoina.
 
==== Vody Adimizana ====
Ny vodiy Adimizana (na vodin'Adimizana) dia tononandro tsara ka ny zaza teraka eo dia ho tratra antitra raha tsy maty kely.
 
=== Alakarabo ===
Ny [[Alakarabo]] no vintana sy volana fahavalo. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اعقرب / ''Al-Akrab'' ("maingoka") ny hoe ''Alakarabo.'' Zanabintana ny Alakarabo. Ny tapany atsimo amin'ny rindrin-trano andrefana no toerana omena azy. Miarina eo amin'ny Alahamady sady mifandratra amin'ny Adaoro ny vintana Alakarabo. Ny renivintana Adimizana no mitrotro azy. Mitondra tonon'andro roa ny Alakarabo, dia ny vava Alakarabo (na vavan'Alakarabo) sy ny vody AsombolaAlakarabo (na vodin'Alakarabo).
 
==== Ankapobeny ====
 
==== Vava Alakarabo ====
Tokony misoronana akondro vokatra ny olona amin'ny vava Alakarabo (na vavan'Alakarabo) amin'ny maha vintam-bokatra azy. Ny zazavavy teraka vava Alakarabo dia ho maro anaka fa ny zazalahy kosa ho tratra antitra. Voalaza fa teraka tamin'ny vava Alakarabo ny mpanjaka [[Ranavalona II]].
 
==== Vody Alakarabo ====
Ny zazavavy teraka vody Alakarabo (na vodin'Alakarabo) dia ho maro anaka ihany koa ary ny zazalahy ho tratra antitra.
 
=== Alakaosy ===
Ny [[Alakaosy]] dia vintana sy volana fahasivy ao amin'ny fanandroana sy tetiandro malagasy. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اقوس / ''Al-Kaus'' ("mpitifitra tsipika") ny hoe ''Alakaosy.'' [[Zanabintana]] ny Alakaosy. Ny tapany avaratra amin'ny rindrin-trano andrefana no toerana omena azy. Mifandratra amin'ny Adizaoza ny Alakaosy sady miarina sy miandriana eo amin'ny Asorotany ny Alakaosy. Baben'ny renivintana Adijady ny Alakaosy. Mitondra tonon'andro roa ny Alakaosy, dia ny vava Alakaosy (na vavan'Alakaosy) sy ny vody Alakaosy (na vodin'Alakaosy).
 
==== Ankapobeny ====
 
==== Vava Alakaosy ====
Atao hoe ''Alakaosibe'' ny vava Alakaosy (na vavan'Alakaosy) ao amin'ny volana Alakaosy. Amin'ny vava Alakaosy amin'ny volana Alakaosy no andro fanandratana ody sy sampy. Manao sorona ny mpitahiry ody mahery sy sampy. Ny vehivavy mbola tokony hiteraka dia tsy mihinan-kanina amin'ny vava Alakaosy mba tsy hiteraka Alakaosy. Ny zaza teraka vava Alakaosy dia hanoto ray aman-dreny, ka ahohoka ho faty na alam-bintana mba ho tratra antitra sy ho lehibe ary ho mpanan-karena.
 
==== Vody Alakaosy ====
Tsy mifankaiza firy amin'ny vava Alakaosy ny vody Alakaosy (na vodin'Alakaosy).
 
=== Adijady ===
Vintana sy volana fahafolo ny [[Adijady]]. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اجدي / ''Al-Djadi'' ("osilahy") ny hoe ''Adijady.'' [[Renivintana]] ny Adijady. Ny zoron-trano avaratra-andrefana no toerana omena azy. Mitrotro ny Adalo sy mibaby ny Alakaosy ny Adijady. Mifandratra amin'ny Asorotany sad mitanila sy miarina eo amin'ny Alahasaty sy ny Adizaoza ny Adijady. Ao amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro telo ny Adijady, dia vava Adijady (vavan'Adijady) sy ny vonto Adijady (na vonton'Adijady) ary ny vody Adijady (na vodin'Adijady).
 
==== Ankapobeny ====
 
==== Vava Adijady ====
Ny zaza teraka vava Adijady (vava Adijady) dia ho vitsy teny, noho izany dia tokony alam-bintana fandrao mijadina loatra ka tsy miteny.
 
==== Vonto Adijady ====
Heverina ho tsara vintana ny zaza teraka amin'ny vonto Adijady (vonton'Adijady).
 
==== Vody Adijady ====
Heverina ho tsara vintana ihany koa ny zaza teraka amin'ny vody Adijady (vodin'Adijady).
 
=== Adalo ===
Vintana sy volana faharaika ambin'ny folo ny [[Adalo]]. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe ادلو / ''Al-Dalu'' ("mpandraraka rano") ny hoe ''Adalo.'' [[Zanabintana]] ny Adalo. Ny tapany andrefana amin'ny rindrin-trano avaratra no toerana omena azy. Mifandratra amin'ny [[Alahasaty]] sy miarina eo amin'ny [[Asorotany|Asorontany]] ny vintana Adalolo. Trotroin'ny renivintana Adijady ny zanabintana Adalo. Ao amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro roa ny Adalo, dia ny vava Adalo (na vavan'Adalo)sy ny vody Adalo (na vodin'Adalo).
 
==== Ankapobeny ====
 
==== Vava Adalo ====
Atahorana ho maty kely ny zaza teraka vava Adalo (vavan'Adalo).
 
==== Vody Adalo ====
Ny zaza teraka vody Adalo (vodin'Adalo) dia tsara vintana ihany ka ho tratra antitra na dia manan-toetra malahelohelo aza.
 
=== Alohotsy ===
 
==== Ankapobeny ====
Atao hoe volam-padina ny volana Alohotsy noho izy iomanana amin'ny Asaramanitra (izany hoe ny Alahamadibe). Tandremana mafy mba tsy haràtra amin'ny hety na antsy ny zazamadinika fa tsy ho mety sitrana ka noho izay tsy alana volo na hoho na ampiasana zava-maranitra. Ny olona maty ao amin'ny volana Alohotsy dia alevina mangingina.
 
Vintan'olona tsy mahatombin-toerana ny Alohotsy. Andro maivana ny andro Alohotsy. Amin' ny vava Alohotsy sy ny vody Alohotsy dia tsy misy manao taozavatra. Raha hanorin-trano sy hampaka-bady amin'ny andro Alohotsy dia tsy maintsy misorona vatokaranana sy hazo harahara na famaho alevina eo atsinanan'ny andry avaratra tandrify ny Alohotsy mba tsy hihetsiketsika.
15 186

modifications