Fanekem-pinoana apôstôlika : Fahasamihafan'ny versiona roa

Nanampy
(Nanohy)
(Nanampy)
=== Amin'ny fiteny malagasy ===
 
==== Dikan-tenin'ny Fiangonana Loterana Malagasy: ====
Toy izao ny endrik'ilay fanekem-pinoana araka ny dikan-tenin'ny [[Fiangonana Loterana Malagasy]]:
 
« <small>Mino an’Andriamanitra Ray Tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho;</small>
 
 
==== Dikan-tenin'ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara ====
Toy izao ny endrik'ilay fanekem-pinoana araka ny dikan-tenin'ny [[Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara]]:
« <small>Mino an’Andriamanitra Ray tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho, a</small><small>ry mino an’i Jeso</small><small>a</small> <small>Kristy, Zana</small><small>nil</small><small>ahy Tokana Tompontsika.</small> <small>Izay notorontoronina tamin’ny Fanahy Masina, nateraky Maria Virijiny,</small> <small>nijaly raha nanapaka i Pontio Pilato, nohomboana tamin’ny hazofijaliana, maty ka nalevina,</small> <small>nidina tany amin’ny fiainan-tsy hita,</small> <small>nitsangana tamin’ny andro fahatelo,</small> <small>niakatra ho any an-danitra,</small> <small>mipetraka eo ankavanan’Andriamanitra Ray Tsitoha,</small> <small>avy any no hihaviany hitsara ny velona sy ny maty.</small> <small>Mino ny Fanahy Masina aho,</small> <small>ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao,</small> <small>ny fiombonan’ny olona masina,</small> <small>ny famelan-keloka,</small> <small>ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty</small> <small>ary ny fiainana mandrakizay.</small> <small>Amena. »</small>
 
« <small>Mino an’Andriamanitra Ray tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho, a</small><small>ry mino an’i Jeso</small><small>a</small> <small>Kristy, Zana</small><small>nil</small><small>ahy Tokana Tompontsika.</small> <small>Izay notorontoronina tamin’ny Fanahy Masina, nateraky Maria Virijiny,</small> <small>nijaly raha nanapaka i Pontio Pilato, nohomboana tamin’ny hazofijaliana, maty ka nalevina,</small> <small>nidina tany amin’ny fiainan-tsy hita,</small> <small>nitsangana tamin’ny andro fahatelo,</small> <small>niakatra ho any an-danitra,</small> <small>mipetraka eo ankavanan’Andriamanitra Ray Tsitoha,</small> <small>avy any no hihaviany hitsara ny velona sy ny maty.</small> <small>Mino ny Fanahy Masina aho,</small> <small>ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao,</small> <small>ny fiombonan’ny olona masina,</small> <small>ny famelan-keloka,</small> <small>ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty</small> <small>ary ny fiainana mandrakizay.</small> <small>Amena. »</small>
==== Dikan-teny katolika ====
 
==== Dikan-ten'ny Eglizy Katolika Apostolika Romana ====
Toy izao ny endrik'ilay fanekem-pinoana araka ny dikan-tenin'ny [[Eglizy Katolika Apostolika Romana (Madagasikara)|Eglizy Katolika Apostolika Romana]]:
<br />
== Fiangonana mampiasa azy ==
Ny Fanekem-pinoana apostolika dia ampiasain'ny ankamaroan'ny Fiangonana Tandrefana toy ny [[Katolisisma|Katolika]]<small>,</small> ny [[Loteranisma|Loterana]]<small>,</small> ny [[Anglikanisma|Anglikana]]<small>,</small> ny [[Fiangonana nohavaozina|Presbiteriana]] (na Nohavaozina)<small>,</small> ny [[Metodisma|Metodista]] ary ny [[Fiangonana kongregasionalista|Kongregasionalista]]. Tsy ampiasain'ny Fiangonana Tatsinanana (isan'izany ny [[Fiangonana ortodoksa|Ortodoksa]]) ity fiekem-pinoana ity noho izy tsy mino fa ny Apostoly tokoa no nanoratra azy satria raha izany no izy dia tsy maintsy ho hita tao amin'ny [[Asan'ny Apostoly]] izany.
23 958

modifications