Jezebela: Fahasamihafan'ny versiona

Nanisy sary
(Nanitatra)
(Nanisy sary)
[[Sary:The Death of Jezebel.jpg|vignette|331x331px|''Ny nahafatesan'i Jezebela'' - Gustave Doré - 1866.]]
I [[Jezebela]] na [[Jezebela|Jezabela]] dia andriambavy foinikiana, zanak'i Itobaala I, mpanjakan'i Tiro sy i Sidona. Vadin'i [[Ahaba]] mpanjakan'i Israely izay nanjaka tamin'ny taona 874 hatramin'ny 853 tal. J.K. izy. Voatantara ao amin'ny [[Boky voalohan'ny Mpanjaka|Boky voalohany]] sy [[Boky faharoan'ny Mpanjaka|faharoan'ny mpanjaka]] ao amin'ny [[Testamenta Taloha]] ao amin'ny Baiboly i Jezebela. Araka ny [[Baiboly]] dia vehivavy ratsy toetra sy mpanao ratsy i Jezebela izay nampirisika ny mpanjaka sy ny vahoaka hiala amin'Andriamanitra. Taorian'ny nahafatesan'i Ahaba dia maty natsipy avy eny amin'ny varavarankely izy ka nohanin'ny alika ny fatiny. Voalaza ao amin'ny [[Bokin'ny Apokalipsy]] ao amin'ny [[Testamenta Vaovao]] koa i Jezebela sady aseho ho vehivavtoetravehivavy ratsy toetra koa.
 
== Ny anaran'i Jezebela ==
 
=== Ao amin'ny Testamenta Taloha ===
Ny tantaran'i Jezebela dia tantaraina ao amin'ireo [[Bokin'ny Mpanjaka]]:
 
Vadin'i Ahaba mpanjaka i Jezebela (1Mpanj. 16.29-34), izy no nampiditra tao amin'ny Fanjaka'i Samaria ny fivavahana amin'i Baala sy i Astarte. Nanenjika ny fivavahana jiosy izy (1Mpanj. 18.4-19). Nampamono ny mpaminany [[Elia]] izay nanaohitra azy izy (1Mpanj. 19.1-19).
 
Vadin'i Ahaba mpanjaka i Jezebela (1Mpanj. 16.29-34), izy no nampiditra tao amin'ny [[Fanjaka'i Samaria]] ny fivavahana amin'i Baala sy i Astarte. Nanenjika ny fivavahana jiosy izy (1Mpanj. 18.4-19). Nampamono ny mpaminany [[Elia]] izay nanaohitrananohitra azy izy (1Mpanj. 19.1-19).
[[Sary:Jezabel-and-Ahab-Meeting-Elijah-in-Naboth-s-Vineyard.jpg|vignette|273x273px|Faminanian'i Elia ny zavatra hanjo an'i Jezebela sy i Ahaba tao an-tanimboalobok'i Nabota.]]
Namporisika an'i Ahaba hanao fitondrana jadona i Jezebela. Nampangainy tsy marina i Nabota sady nampamonoiny mba hahazoany ny tanim-boalobony (1Mpanj. 21.1-16). Taorian'ny namonoana an'i Nabota, Andriamanitra dia naniraka an'i Elia hamely an'i Ahaba sy i Jezebela amin'ny famonoana amin-kerisetra (1Mpanj. 21.17-26). Nefa i Ahaba nahatsiaro nanenina ka nandeferan'Andriamanitra ka tsy nosaziny nefa nilaza Andriamanitra fa hisy loza hanjo ny ankohonan'ny zanany lahy (1Mpanj. 21.27-29).
 
Taorian'ny nahafatesan'i Ahaba, i Jezebela dia nanjaka nandimby azy niaraka tamin'ny zanak'i Ohozia avy eo tamin'i Jorama (2Mpanj. 9.24). Nirahin'ny mpaminany [[Elisa (mpaminany)|Elisa]] hanatanteraka ny famalian'Andriamanitra i Jeho izay nanongana sy namono an'i Jorama, avy eo nampanipy an'i Jezebela avy eny amin'ny varavarankelin'ny lapa (2Mpanj. 9.33) ka ny vatan'i Jezebela dia nampihinanina ny alika (2Mpanj. 9.35), izany no nahatanteraka ny faminanian'i Elia.
 
=== Ao amin'ny Testamenta Vaovao ===
Ny [[Apokalypsin'i Jaona|Bokin'ny Apokalipsy]] ao amin'ny [[Testamenta Vaovao]], ao amin'ny toko momba ireo taratasy alefa aminireoamin'ireo fiangonana fito tao Asia minora dia miresaka vehivavy iray atao hoe Jezebela izay lazaina fa mpaminany sandoka: mampianatra sy mampivily ny mpanompon'i Jesoa Kristy:
 
"<sup>18</sup> Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Tyatira: Izao no lazain'ny Zanak'Andriamanitra, Izay manana maso toy ny lelafo, ary ny tongony tahaka ny varahina manganohano: <sup>19</sup> Fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanompoanao ary ny faharetanao, ary ny asanao farany dia be noho ny voalohany. <sup>20</sup> Kanefa manan-teny aminao Aho, satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela, izay milaza ny tenany ho mpaminanivavy ka mampianatra sady manoloky ny mpanompoko hijangajanga sy hihinana hena naterina tamin'ny sampy." (Apo. 2.18-20)
30 738

modifications