Asan' ny Apôstôly : Fahasamihafan'ny versiona roa

Nanisy fizaràna
k
(Nanisy fizaràna)
Ny '''''Asan'ny Apostoly''''' dia boky fahadimy ao amin'ny [[Testamenta Vaovao]]. ''Πράξεις των Αποστόλων'' (Prakseis tôn Apostolôn) ny anarany amin'ny teny grika. A''ctus Apostolorum'' kosa amin'ny teny latina. Ny ''Asan'ny Apostoly'' dia mitantara ny fiainan'ny fiangonana kristiana tany am-piandohana. Tohin'ny ''[[Filazantsara araka an'i Lioka]]'' izy. Teo anelanelan'ny taona 60 sy 100 no nanoratana azy. Eo anelanelan'ireo [[Filazantsara]] sy ireo [[Epistily]] no misy azy.
 
== Ny votoatin'ny boky ==
Tohin'ny [[Filazantsara araka an'i Lioka]] ny Asan'ny Apostoly. Mitantara ny fanatanterahan'iro Apostoly ny iraka nampanaovin'i [[Jesosy]] azy ireo hitory ny Vaovao mahafaly ao amin'ny [[Jiosy]] sy amin'ny firenena jentilisa (Asa 1.8) ho lasa zanak'Andriamanitra io boky io. Mitantara koa ny fifandirana nisy teo amin'ny Jiosy tsy kristiana sy ireo Kristiana ny amin'i Jesosy ny Asan'ny Apostoly (Asa 4.1-31; 7.1-59). Ny [[Fanahy Masina|Fanahin'Andriamanitra]] no hitarika azy ireo hitory ny Vaovao mahafalin'i Jesosy amin'ny firenena rehetra. I [[Paoly (apostoly)|Paoly]], izay tsy isan'ireo [[Apostoly roa ambin'ny folo]], no tantaraina ao amin'ny Asan'ny Apostoly fa nafana fo indrindra tamin'ny fitoriana ny Vaovao mahafaly taorian'ny niovany fo avy amin'ny [[Jodaisma|fivavahana jiosy]] ho amin'ny fanarahana an'i Kristy.
 
== Fizaràn'ny boky ==
Azo zaraina fatra ny Asan'ny Apostoly:
 
=== Ny Fiangonana voalohany tao Jerosalema (1.1 -- 8.3) ===
 
* Ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra (1.1-12)
 
* Ny fiangonana tao Jerosalema sy ireo Kristiana voalohany (1.13--5.42)
 
* Ny fanenjehan'i Saoly ny Kristiana (6.1--8.3)
 
=== Fitoriana ny Filazantsara tao Jodia sy Samaria (8.4 -- 12.25) ===
 
* Fitoriana ny vaovao mahafaly tao Samaria (8.4-40)
* Ny fiovam-pon'i Saoly (9.1-31)
* Ny asa fitoriana nataon'i Petera (9.32--11.18)
* Ny fiangonana tao Antiokia sy ny fanenjehana an'i Paoly (11.19 --12.25)
 
=== Fitorian'i Paoly ny Vaovao mahafaly any ivelan'i Palestina (13.1--20.16) ===
 
* Dian'i Paoly voalohany hitory ny vaovao mahafaly (13.1--14.28)
* Konsily tao Jerosalema (15.1-35)
* Dian'i Paoly faharoa hitory ny vaovao mahafaly (15.36--18.22)
* Dian'i Paoly fahatelo hitory ny vaovao mahafaly (18.23--20.16)
 
=== Fanenjehana sy fampijaliana nahazo an'i Paoly (21.1--28.31) ===
 
* Fisamborana an'i Paoly tao Jerosalema (21.1--23.22)
* Nentina tany Kaisaria i Paoly (23.23--26.38)
* Nentina tany Roma i Paoly (27.1--28.31)
 
== Jereo koa ==
25 320

modifications