Bokin'ny Deoteronomia : Fahasamihafan'ny versiona roa

Nanisy fizaràn'ny boky
(Nanisy fizaràn'ny boky)
[[Sary:Figures Moses Promulgates the Law.jpg|vignette|''Manazava ny Lalàn'Andriamanitra amin'ny Zanak'i Israely i Mosesy'', nataon'i Gerard Hoet (1648-1733), 1728 ]]Ny '''''Bokin'ny Deoteronomia''''', '''''Bokin'ny Deoterônômy''''', '''''Deoteronomia''''' na '''''Deoterônômy''''', dia boky fahadimy ao amin'ny [[Baiboly]], ao amin'ny [[Testamenta Taloha]] ary boky fahadimy sady farany ao amin'ny [[Boky dimin'i Mosesy|Pentateoka]], izay manantitra ny momba ny lalàna sy ny amin'ny tsy maitsy hanajana azy araka ny efa voalaza rahateo ao amin'ireo bokin-dalàna telo voalohany (Eksodosy, Levitikosy, Nomery).
{{Testamenta Taloha}}
Ny '''''Bokin'ny Deoteronomia''''', '''''Bokin'ny Deoterônômy''''', '''''Deoteronomia''''' na '''''Deoterônômy''''', dia boky fahadimy ao amin'ny [[Baiboly]], ao amin'ny [[Testamenta Taloha]] ary boky fahadimy sady farany ao amin'ny [[Boky dimin'i Mosesy|Pentateoka]], izay manantitra ny momba ny lalàna sy ny amin'ny tsy maitsy hanajana azy araka ny efa voalaza rahateo ao amin'ireo bokin-dalàna telo voalohany (Eksodosy, Levitikosy, Nomery).
[[Sary:Figures Moses Promulgates the Law.jpg|vignette|''Manazava ny Lalàn'Andriamanitra amin'ny Zanak'i Israely i Mosesy'', nataon'i Gerard Hoet (1648-1733), 1728 ]]
 
== Fiforonan-teny ==
Ny hoe ''Deoteronomia'' na ''Deoterônômy'' dia avy amin'ny teny grika hoe ''Δευτερονόμιον'' / ''Deuteronómion'', izay avy amin'ny teny roa nakambana hoe ''Δευτερος'' ("faharoa") sy ''νόμoς ''("lalàna). "Lalàna faharoa" ny dika ara-bakitenin'ny hoe ''Δευτερονόμιον.'' Raha ny marina dia tsy lalàna faharoa no hita ao amin'ity boky mitondra io lohateny io ity fa firesahana fanindroany sy fanamafisana ny lalàna efa voalaza ao amin'ireo boky mialoha azy. Ny [[Tanakh]] dia manondro azy amin'ny hoe ''Aleh Hadevarim'' izay avy amin'ny andian-teny fanombohan'ilay boky manao hoe "Aleh ha-devarim", midika hoe "Izao ireo teny". Fohezina amin'ny hoe ''Devarim'' ("Teny") izany.
 
== Fizaràn'ny boky ==
Ny Bokin’ny Deotronomia dia azo zaraina dimy ka ny fizaràna telo afovoany dia mirakitra ireo lahateny telo nataon’ny [[Mosesy]] teo amin’ny lemak’i Moaba talohan’ny hahafatesany.{{Testamenta Taloha}}
 
=== Ny lahateny fampidirana (1 – 4) ===
Ampahatsiahivina indray eto ny dia tao amin’ny tany efitra, izay niainga avy eo amin’ny tendrombohitra Horeba (na Sinay) hatrany Kadesy ka hatrany Moaba.
 
=== Ny didy folo sy ny fanazavana ny fampiharana azy (5 – 11) ===
Ampahatsiahivina ireo zava-nitranga teo amin’ny tendrombohitra Horeba, sady natolotra ny [[Didy Folo]]. Nodidiana mba samy hampianatra ny lalàna amin’ireo izay eo ambany fiahiany ny loham-pianakaviana. Nampitandremina ireo izay mbola hanompo andriamani-kafa afa-tsy i [[Yahweh]]. Nankalazaina ilay tany nampanantenaina an’i Israely. Nodidiana ho amin’ny fanajàna an’Andriamanitra sy ny Lalàny ny vahoaka.
 
=== Ireo fehezan-dalàna izay ivon’ny boky (12 – 26) ===
Natokotra ny fehezan-dalàna deoteronomika : lalàna izay hifeheana ny fanompoana hataon’i Israely (12 – 16). Nomena ireo fitsipika hifehy ny fiangonana sy ireo mpitarika fivavahana (17 – 18). Nomena koa ireo fitsipika ara-piarahamonina (19 – 25). Natao ny fanekem-pankatoavana (26).
 
=== Fanavaozana manetriketrika ny fanekena (27 – 30) ===
Fitahiana no ho an’izay mitandrina ny lalàna fa ozona kosa no ho an’izay mandika izany (27 – 28). Nanao lahateny famaranana momba ny fanekena teo amin’ny lemak’i Moaba i Mosesy izay ahitana ireo lalàna rehetra ao amin’ny Fehezan-dalàna Deotronomika (12 – 26) taorian’izay nomena tao Horeba. Namporisihina indray i Israely mba hanaja ny lalàn’Andriamanitra (29 - 39).
 
=== Ny famindram-pitantanana sy ny nahafatesan’i Mosesy (31 – 34) ===
Napetraka handimby an’i Mosesy i [[Josoa]]. Natolotr’i Mosesy an’ireo [[Levita]] (fokona mpisorona) ny Lalàna. Niakatra teny amin’ny tendrombohitra Nebo (na Pisgah) i Mosesy ka teo no nahafatesany sy nandevenan’Andriamanitra azy. Mifarana amin’ny tonon-kira atao hoe ''Hiran’i Mosesy'' sy ''Tsodranon’i Mosesy'' ny fitantarana izany zava-nitranga izany (31-34).
 
== Jereo koa ==
13 092

modifications