Filazantsara sinôptika : Fahasamihafan'ny versiona roa

Fanampiana antsipiriany maro
(Fanampin'antsipiriany)
(Fanampiana antsipiriany maro)
 
=== Ny fahasamihafany ===
Misy ireo andalan-tsoratra izay ana filazantsara iray manokana fa tsy hita amin'ny filazantsara roa hafa. Ohatra amin'izany ny ao amin'ny ''Filazantsaran'i Lioka'' (9.5 sy 18). Ny tantaran'ny fahazazan'i Jesoa sy ny toriteny teny an-tendrombohitra, dia tsy hita ao amin'ny ''Filazantsaran'i Marka''. Fanoharana maro no tsy hita ao amin'ny ''Filazantsaran'i Lioka''. Ireo fisehoan'i Jesoa avy nitsangana tamin'ny maty dia tsy hita ihany koa ao amin'ny ''Filazantsaran'i Marka''.
 
==== Ny perikopa an'ny Filazantsaran'i Matio manokana ====
Ireto ireo perikopa an'i Matio manokana fa tsy hita na ao amin'i Marka na ao amin'i Lioka:
 
- ny fanoharana ny amin'ilay voambary sy ny tsimparifary;
 
- ny fanoharana ny amin'ilay harena miafina;
 
- ny fanoharana ny amin'ilay vatosoa;
 
- ny fanoharana ny amin'ny harato tarihina;
 
- ny fanoharana ny amin'ny mpanompo tsy mahay mamela heloka;
 
- ny fanoharana ny amin'ny mpiasa tani-boaloboka;
 
- ny fanoharana ny amin'ilay lehilahy nanana zanaka roa lahy;
 
- ny fanoharana ny amin'ireo virijiny folo.
 
==== Ny perikopa an'ny Filazantsaran'i Lioka manokana ====
Ireto ireo perikopa an'i Lioka manokana fa tsy hita na ao amin'i Matiok na ao amin'i Lioka:
 
- ny fanoharana ny amin'ilay Samaritana tsara fanahy;
 
- ny fanoharana ny amin'ilay vola very;
 
- ny fanoharana ny amin'ilay zanaka adala;
 
- ny fanoharana ny amin'ilay mpitsara tsy marina sy ilay vehivavy mpitondratena;
 
- ny fanoharana ny amin'ilay fariseo sy mpamory hetra.
25 055

modifications