Hadisoan'alàlana

Tsy manana alalàna ianao manakana am-panoratana ny mpikambana iray. Io ny antony (manakana am-panoratana ny mpikambana iray):

Ny asa andramanao atao io dia voafetra amin'ny mpikambana ao amin'ny vondrona Mpandrindra.