Ny lalitra tsetse dia lalitra mpitsentsitra ra, ao amin' ireo faritra manana toetanin-jana-pehin-tany ao Afrika atsimon' i Saharà izay ahitana karazany miisa telopolo any ho any, ka ny ankamaroany dia mpamindra ny aretin' ny torimaso ao amin' ny olombelona na ao amin' ny biby, izay aretina mety mahafaty. Ny anarany ra-tsians dia Glossina.

Lalitra tsetse