Ny Kodiarana (latina colō) dia piesy mekanika boribory mihodina amin'ny alalan'ny teza eo ampivoany.

Kodiarana