Kilometatra

Ny kilometatra (km) dia singam-pandrefasana voasintona avy amin'ny metatra. Misy arivo (1000) metatra ny ray kilometatra.

1 km = 103 m = 1 000 m

Io singam-pandrefesana io dia ampiasaina amin'ny fandrefesana ny halava ny lalana na ni halaviran'ny tanàna.

Jereo koaHanova