Kôntra-Refôrma

Ny Kôntra-Refôrma dia fihetsiketsehana izay nentin'ny Fiangonana katôlika namaly ny Refôrmasiona prôtestanta tamin'ny taonjato faha-16. Ny Kôntra-Refôrma dia niseho tao anatin'ny hetahetam-panitsiana sy fanavaozana ara-pivavahana nahazo ny Andrefan'izao tontolo izao kristiana, izay nanomboka tamin'ny taonjato faha-15. Namaly amin'ny ampahany ireo tanjon'ny Fiangonana katôlika izay mikendry ny hametra ny fielezan'ny prôtestantisma izany fihetsiketsehana izany. Izay dia nahafahan'ny Fiangonana katôlika nahazo fiasana ara-panahy sy ara-pitaovana mba hanombohana ny famerenana indray amin'ny ampahany ireo faritra azon'ny fiangonana prôtestanta, sady hanombohan'ny fihavaozana ara-pivavahana indray.

Fivoriana nandritra ny kônsily tao Tridentio (na Trenta)