Josefa (vadin'i Maria)

I Josefa dia lehilahy jiosy izay lazain'ny Filazantsara sinoptika fa taranak'i Abrahama sy ny mpanjaka Davida. Fofombadin'i Maria izay bevohoka noho ny asan'ny Fanahy Masina ary avy naka vady an'i Maria taloha kelin'ny nahaterahan'i Jesosy izy ka lasa ray mpitaiza an'i Jesosy izy fa tsy ray niteraka azy. Asehon'ny Filazantsara ho "lehilahy marina" izay nandray an'i Maria sy ny zanany izy rehefa nandre ny hafatry ny anjely Gabriela. Mpandrafitra i Josefa, araka ny Filazantsara. Voaresaka ao koa ny niakarany tany Jerosalema tamin'ny faha-12 taonan'i Jesosy tany amin'ny Tempoly ka izany no niresahana azy farany. Miresaka ny amin'i Josefa koa ny boky apokrifa sasany.

I Josefa mitrotro an'i Kristy

Ny anaranyHanova

Ao amin'ny Baiboly amin'ny teny malagasy dia Josefa no iantsoana azy. Nefa misy ny manoratra na manonona hoe Zozefa. Amin'ny teny hebreo dia atao hoe יוֹסֵף / Iosef izy ary amin'ny teny grika kosa dia Ἰωσήφ / Ioséph. Amin'ny teny latina izy dia atao hoe Iosephus.

Jereo koa:Hanova