Betsaka ny olona mitondra ny anarana hoe Josefa. Ireto no hita ao amin'ny Baiboly: