Maro ny zavatra antsoina amin'ny anarana hoe Jona:

Jona: anaram-bolana, izay misy manoratra hoe Jiona koa.

Jona: mpaminany resahina ao amin'ny Baiboly izay atao hoe Jônasa koa.