Ny jeôlôjia dia rantsana iray ao anatin' ny siansa natoraly izay mandinika sy mandalina ary manadihady manokana momba ny Tany. Tafiditra ao anatin' izany ny fandalinana ny vatosoa, vatobe fanaovan-trano, ary hatramin' ireo planeta manahaiky ny Tany ihany koa aza.