Betsaka ny olona mitondra ny anarana hoe Jôsefa. Ireto ny sasany hita ao amin' ny Baiboly: