Ny haran-driaka na haran-dranomasina dia rindrim-bato eny an-dranomasina, anaty ranomasina na mitovy haavo na mihoatra kely ny ranomasina, na fitambaran' akora sokay vokatry ny fivangongoan' ny zavamanana aina an-dranomasina izay fahita indrindra amin' ny faritra manodidina ny zana-pehintany. Tena mampidi-doza ho an' ny tantsambo ny haran-driaka.

Haran-driaka any Eilat.