Ny habobo dia ronono mivaingana azo avy amin' ny alalan' ny fampandriana azy andro vitsivitsy na amin' ny alalan' ny fanampohana azy zavatra makirana (toy ny ranom-boasary makirana na vinaingitra). Mety ho vokatra farany vita amin' ny ronono izany na dingana voalohany amin' ny famokarana fromazy. Ny fitomboan' ny fakirana no mahatonga ny prôteinin' ny ronono (atao hoe kazeinina) hiova ka ho lasa mivongana. Ny ronono navela ho marikivy dia hamokatra habobo ho azy. Ao amin' ny rononon' omby, ny 90 %n' ny prôteinina dia kazeinina.

Habobo avy amin' ny rononon' osy, hanamboarana frômazy